ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 673 χιλ. Ευρώ ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο  2021. Στο έργο περιλαμβάνονται: η εγκατάσταση ενός Ενεργειακά Βελτιωμένου Υβριδικού Συστήματος Θέρμανσης το οποίο αποτελείται από τετρασωλήνια αντλία θερμότητας αέρος ισχύος 800kW, η τοποθέτηση Ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ΖΝ, η τοποθέτηση ανεμοφρακτών (πετασμάτων) για την προστασία από…

Ανακαίνιση ΥΣ -Άρειος Πάγος

Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης, Αφύγρανση Ελαίου και Συντήρηση δύο ΜΣ 500 KVA, Αντικατάσταση Πεδίων Χαμηλής Τάσης, Μετατόπιση και Σύνδεση ΗΖ 270 KVA. Πριν τη σύνδεση των καλωδίων Μέσης Τάσης έγινε έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής. Στον χώρο των ΜΣ τοποθετήθηκαν Πίνακες Προστασίας και Μόνιμης Αντιστάθμισης 30 KVAR. Στα νέα Πεδία Χαμηλής Τάσης τοποθετήθηκε ερμάριο Αυτόματης Αντιστάθμισης 300 KVAR. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε δύο φάσεις. Στην 1η φάση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα Πεδία Μέσης Τάσης και στους χώρους των ΜΣ. Στην 2η φάση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης των ΓΠΧΤ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάθε φάση δεν ξεπέρασε τις 48 ώρες.

Μηχανοστάσιο Κλιματισμού – Υπουργείο Οικονομικών

Οι εργασίες συγκόλλησης του δικτύου σωληνώσεων χαλυδοσωλήνα έγιναν από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών έγινε έλεγχος στις ραφές συγκόλλησης με τη βοήθεια φορητής συσκευής υπερήχων, μέσω της οποίας εντοπίζεται η θέση και το βάθος των πιθανών ατελειών. Κατά την παράδοση του έργου σε λειτουργία υποβλήθηκαν πιστοποιητικά δοκιμών και ρύθμισης τόσο της Υδραυλικής όσο και της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.

ΗΜ εγκαταστάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δροσιάς

Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δροσιάς.

Το κτίριο έχει Βιοκλιματικό Σχεδιασμό και συνδιάζει ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα Παθητικά Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας (σκίαστρα, κουφώματα, υαλοπίνακες, μονώσεις), τον Προσανατολισμό, την εκμετάλλευση της Ηλιακής Ακτινοβολίας για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και το Σύστημα Αντλίας Θερμότητας για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δίκτυο Σωληνώσεων PP-R στο ΝΝΑ

Αντικατάσταση Συλλεκτών και τμημάτων Σωληνώσεων του Δικτύου Κλιματισμού στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Τα νέα δίκτυα κατασκευάστηκαν με το σύστημα Θερμικής Αυτοσυγκόλλησης σωλήνα και εξαρτήματος. Οι νέες σωληνώσεις είναι Πολυπροπυλενίου PP-R clima, με έξτρα στρώση φράγματος οξυγόνου από φιλμ EVOH τοποθετημένο εξωτερικά.