ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-1Ν

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-3Ν

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-5Ν

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-2Ν

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-6Ν

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-4Ν

Ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού με εφαρμογή βασικών αρχών Βιοκλιματισκού Σχεδιασμού. Ο προσανατολισμός και τα σκίαστρα βελτιστοποιούν την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την θέρμανση και τον φωτισμό του κτιρίου. Γίνεται χρήση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ΖΝΧ και το κτίριο κλιματίζεται με σύστημα κλιματισμού VRV.