ΚΑΛΑΜΑΤΑ-1Ν

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-3Ν

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-2Ν

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-4Ν

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-5Ν

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-6Ν

Ανέγερση κτιρίου για το Γ’ Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Στο κτίριο εγκαταστάθηκε σύστημα Αντλιών Θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών, Ηλιακός Συλλέκτης, Σύστημα Αερισμού με έλεγχο CO2 σε όλες τις αίθουσες. Τοποθετήθηκαεν ενεργειακά κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακοί υαλοπίνακες σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ενεργειακή Μελέτη.