Μετατροπή και αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υπογραφή Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου προϋπολογισμού 2.218.503€. Το έργο αφορά στην μετατροπή και αναβάθμιση του Κτιρίου των Ολυμπαικών Εγκαταστάσεων της Άρσης Βαρών γαι την ένταξή τους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.