Σε λειτουργία τα συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μαραθώνα

Υπογραφή Σύμβασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Μαραθώνα με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας που θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης Ψύξης και Θέρμανσης (ανεξάρτητα των φορτίων της εγκατάστασης) και τη δυνατότητα πλήρους Ανάκτησης Θερμότητας κατά την λειτουργία της Ψύξης.