Παράδοση σε λειτουργία του Κολυμβητηρίου Μαραθώνα

Δέκα χρόνια σαν αιώνας για το κολυμβητήριο στο Δήμο Μαραθώνα | in.gr Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα (artemidaspatanews.gr) Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής – Go Βήμα (gobhma.gr)