ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αντικατάσταση τεσσάρων Πύργων Ψύξης συνολικής Ψυκτικής Ισχύος 3.600 KW για την κάλυψη των αναγκών ψύξης του Νοσοκομείου.
Η αντικατάσταση των Πύργων Ψύξης έγινε σε δύο φάσεις ώστε να μην υπάρξει καμία διακοπή στον κλιματισμό του νοσοκομείου.
Οι τέσσερεις Πύργοι Ψύξης έχουν συνδεθεί με equilizer και λειτουργούν παράλληλα για την κάλυψη των αναγκών δύο υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων. Διαθέτουν ηλεκτρικό έλεγχο στάθμης νερού (electric water level control) και ηλεκτρικές αντιστάσεις για αντιπαγετική προστασία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 673 χιλ. Ευρώ ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο  2021. Στο έργο περιλαμβάνονται: η εγκατάσταση ενός Ενεργειακά Βελτιωμένου Υβριδικού Συστήματος Θέρμανσης το οποίο αποτελείται από τετρασωλήνια αντλία θερμότητας αέρος ισχύος 800kW, η τοποθέτηση Ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ΖΝ, η τοποθέτηση ανεμοφρακτών (πετασμάτων) για την προστασία από…