ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αντικατάσταση τεσσάρων Πύργων Ψύξης συνολικής Ψυκτικής Ισχύος 3.600 KW για την κάλυψη των αναγκών ψύξης του Νοσοκομείου.
Η αντικατάσταση των Πύργων Ψύξης έγινε σε δύο φάσεις ώστε να μην υπάρξει καμία διακοπή στον κλιματισμό του νοσοκομείου.
Οι τέσσερεις Πύργοι Ψύξης έχουν συνδεθεί με equilizer και λειτουργούν παράλληλα για την κάλυψη των αναγκών δύο υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων. Διαθέτουν ηλεκτρικό έλεγχο στάθμης νερού (electric water level control) και ηλεκτρικές αντιστάσεις για αντιπαγετική προστασία.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στα Κεντρικά Αμφιθέατρα:

Υδρόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότητα τεχνολογίας Screw με Adaptive Control,
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με εναλλάκτες αέρα-αέρα,
Δίκτυα Αεραγωγών, Σωληνώσεων, Αντλίες κυκλοφορίας νερού,
Λέβητας και Καυστήρας Φυσικού Αερίου,
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου.
Πέντε Τύποι Λειτουργίας της Εγκατάστασης ανάλογα με τις επιλογές του τελικού χρήστη: Αερισμός, Θέρμανση, Ψύξη, Ψύξη με Αφύγρανση και Year Round.

Δημιουργία περιβάλλοντος γραφικής απεικόνισης της εγκατάστασης με ελεγχόμενη πρόσβαση σε web based εφαρμογή από ΗΥ, tablet ή κινητό.

Σύστημα Κλιματισμού με Αρνητική Πίεση – ΝΝΑ

Σύστημα Κλιματισμού και Αερισμού δύο Θαλάμων Αρνητικής Πίεσης.

Η εγκατάσταση ανήκει στην κατηγορία Ν (Negative Pressure N) Αρνητικής πίεσης με προθάλαμο για την περίθαλψη των ατόμων που έχουν που έχουν εκτεθεί σε P.B.X έκθεση και για ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδες νόσημα μεταδιδόμενο “αερoγενώς”.

Αντικατάσταση Αντλίας Θερμότητας στο Μουσείο Πυροσβεστικής

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας 260/290 KW Ψύξη/Θέρμανση και Επανορθωτική και Προληπτική Συντήρηση της εγκατάστασης Κλιματισμού για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Μουσείου.

Ψύκτες και Πύργοι Ψύξης 2X330 RT – Υπουργείο Οικονομικών

Αντικείμενο του έργου ήταν η αντικατάσταση Ψυκτών, Πύργων Ψύξης, Σωληνώσεων, Αντλιών και Πεδίων Χαμηλής Τάσης στο κεντρικό ψυχροστάσιο του κτιρίου. Εγκαταστάθηκαν δύο υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές τεχνολογίας SCREW και παραλληλίστηκαν σ’ ένα πρωτεύον Υδραυλικώς Απομονωμένο, από την υπόλοιπη εγκατάσταση, δίκτυο. Στο δευτερεύον δίκτυο του κτιρίου εγκαταστάθηκε σύστημα διαχείρισης της παροχής ψυχρού νερού προσαρμοζόμενο στις τρέχουσες ανάγκες του κτιρίου. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρεις αντλίες διανομής που ελέγχονται από Inverter. Για την απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο σωληνώσεων έχει τοποθετηθεί αυτόματη διάταξη απαεριωτή καθώς και συσκευή διαχωρισμού στεραιών σωματιδίων. Οι Πύγροι Ψύξης τοποθετήθηκαν στην οροφή του κτιρίου σε παράλληλη σύνδεση. Για την μείωση του θορύβου κατά τις ώρες λειτουργίας τοποθετήθηκαν ηχοπαγίδες στην είσοδο του αέρα. Κάθε Πύγρος διαθέτει ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ο οποίος ελέγχεται από Inverter. Το κύκλωμα των Πύργων Ψύξης, όπως και όλη η εγκατάσταση κλιματισμού, ελέγχεται από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου το οποίο σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε με ευθύνη της εταιρείας μας. Για την ρύθμιση παροχής και θερμοκρασίας νερού στο κύκλωμα συμπύκνωσης έχουν τοποθετηθεί τρίοδες βαλβίδες που επιτρέπουν με ασφάλεια την εκκίνηση του κάθε ψυκτικού συγκροτήματος. Η Διαδικασία Ελέγχου (Sequence of Operation) αποτελεί το κλειδί της επιτυχούς λειτουργίας της εγκατάστασης.

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο Αερόψυκτων Ψυκτών Νερού – Υπουργείο Υγείας

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση δύο Ψυκτικών Συγκροτημάτων 130 RT, η εγκατάσταση Συστήματος Παραλληλισμού και o διαχωρισμός πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου. Τα Ψυκτικά Συγκροτήματα και το Σύστημα Παραλληλισμού είναι του κατασκευαστικού οίκου TRANE. Η υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση ολοκληρώθηκε από συνεργεία της AGTech. Το Σύστημα Παραλληλισμού Tracer SC επιτρέπει την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνάρτηση των καιρικών συνθηκών και των μεταβλητών απαιτήσεων της εγκατάστασης, ισοκατανέμει τις ώρες λειτουργίας των Ψυκτών, καταγράφει διαγνωστικά μηνύματα, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του κάθε ψυκτικού συγκροτήματος και μέσω του δικτύου Ethernet δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εγκατάστασης από οποιοδήποτε Web-enabled PC. Οι Τεχνικοί Συντήρησης του κτιρίου παρακολουθούν και ελέγχουν την εγκατάσταση μέσα από το γραφικό περιβάλλον Οθόνης Αφής Tracer TD7 από την οποία γίνεται και ο Προγραμματισμός Λειτουργίας Κλιματισμού σε ετήσια βάση.

Εγκατάσταση Κλιματισμού σε Θαλάμους Αρνητικής Πίεσης στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Σύστημα Κλιματισμού και Υποπίεσης Θαλάμων Νοσηλείας Μολυσματικών Ασθενειών.
Έλεγχος Υποπίεσης με Μονάδες Αυτομάτου Ελέγχου, Ρύθμιση κινητήρων με Inverters, χρήση Απόλυτων Φίλτρων.
Η εγκατάσταση είναι πλήρως αυτόνομη με Αντλία Θερμότητας, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, Ηλεκτρικό Πίνακα Ισχυρών και Μονάδα Εξαερισμού με διάταξη ασφαλούς αντικατάστασης απόλυτων φίλτρων.
Ειδική διάταξη επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος τις ενδιάμεσες περιόδους όπου εναλάσσεται ο τύπος λειτουργίας από Ψύξη σε Θέρμανση σε καθημερινή βάση.