Συντήρηση Εγκαταστάσεων του Κτιρίου της ΕΥΔ επί της οδού Κόνιαρη 15

Προληπτική και Επανορθωτική Συντήρηση όλων των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κτιρίου. Κλιματισμός (Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας, Τοπιπκές Κλιματιστικές Μονάδες Ψευδοπατώματος, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Κλιματισμού, Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS), Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με ΜΣ Ξηρού Τύπου, Δίκτυα και Ανλτητικά Συγκροτήματα. Παρέχεταο 24ωρη κάλυψη καθόλη την διάρκεια του έτους.

Συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Κτιρίου της Ε.Ε.Ε.Π.

Συντήρηση των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κτιρίου της ΕΕΕΠ. Κλιματισμός (Συστήματα VRV, Σύστημα προκλιματισμού με Αντλία Θερμότητας και Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα, Close Control Units για το Κέντρο Μηχανογράφησης του Κτιρίου), Σύστημα Πυρανίχνευσης, Συστήματα Κατάσβεσης και Πυροσβεστικό Συγκρότημα, CCTV, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με ΜΣ Ξηρού Τύπου, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, Εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Αντλήτικά Συστήματα και Ανελκυστήρες. Παρέχεται 24ωρη κάλυψη.