Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΑΕ

Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης – Υπηρεσίες Επισκευαστικής Συντήρησης στο κτίριο της ΡΑΕ, Πειραιώς 132 Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης & Υπηρεσίες Επισκευαστικής Συντήρησης για το σύνολο των ΗΜ και Οικοδομικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΡΑΕ, Πειραιώς 132. Η διαχείριση της σύμβασης γίνεται με τη χρήση του ειδικού Λογισμικού της εταιρείας μας, στο οποίο καταγράφονται όλες οι έκτακτες και…

Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιρίου ERGO, Βασ. Σοφίας 97

Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης – Υπηρεσίες Επισκευαστικής Συντήρησης (Ωριαίες χρεώσεις Ηλεκτρολόγου, Υδραυλικού, Ψυκτικού, Τεχνίτη Οικοδομικών, Εξειδικευμένου Τεχνίτη) Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης & Υπηρεσίες Επισκευαστικής Συντήρησης για το σύνολο των ΗΜ και Οικοδομικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της ERGO στην Λεωφόρο Κηφισίας. Η διαχείριση της σύμβασης γίνεται με τη χρήση του ειδικού Λογισμικού της εταιρείας μας, στο οποίο καταγράφονται…

Ετήσια Συντήρηση Επίβλεψη και Λειτουργία των ΗΜ και Οικοδομικών Εγκαταστάσεων στο Κτίριο του Αρείου Πάγου

Λειτουργία και Συντήρηση όλων των Ηλεκτρικών Μηχανολογικών και Οικοδομικών εγκαταστάσεων του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελείας. Κλιματισμός (Υδρόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα, Πύργοι Ψύξης Κλειστού Κυκλώματος, Φυγοκεντρικές Αντλίες Πρωτεύοντος και Διανομής, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, Λέβητες με Καυστήρες Φυσικού Αερίου), Δίκτυο Φυσικού Αερίου, Σύστημα Πυρόσβεσης, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με ΜΣ Ελαίου, Σύστημα Ελέγχου Χειραποσκευών X-Ray, Κεντρικό Σύστημα UPS, Τηλεφωνικό Κέντρο, Εγκατάσταση Μεγαφωνικής, Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Αντλητικά Συγκροτήματα.

Συντήρηση Εγκαταστάσεων του Κτιρίου της ΕΥΔ επί της οδού Κόνιαρη 15

Προληπτική και Επανορθωτική Συντήρηση όλων των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κτιρίου. Κλιματισμός (Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας, Τοπιπκές Κλιματιστικές Μονάδες Ψευδοπατώματος, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Κλιματισμού, Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS), Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με ΜΣ Ξηρού Τύπου, Δίκτυα και Ανλτητικά Συγκροτήματα. Παρέχεταο 24ωρη κάλυψη καθόλη την διάρκεια του έτους.

Ετήσια Συντήρηση Επίβλεψης και Λειτουργίας των ΗΜ και Οικοδομικών Εγκαταστάσεων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Λειτουργία και Συντήρηση όλων των Ηλεκτρικών, Μηχανολογικών και Οικοδομικών εγκαταστάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Κλιματισμός (52 Συστήματα VRV με 245 Τερματικές Μονάδες και 125 μονάδες αερισμού VAM), δύο Συστήματα Διευθυσιοδοτημένης Πυρανίχνευσης και Συστήματα Ελέγχου Κατάσβεσης, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με δύο ΜΣ ξηρού τύπου και ΗΖ, Κεντρικό Σύστημα Φωτισμού Ασφαλείας, Κεντρικό UPS, Τηλεφωνικό Κέντρο, CCTV, Σύστημα μεγαφωνικής, Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Αντλητικά Συγκροτήματα.

Συντήρηση των ΗΜ Εγκαταστάσεων των Κτιρίων του Παν/μίου Πειραιά

Λειτουργία και Συντήρηση όλων των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά και έξι ακόμα Παραρτημάτων. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Εγκατάστασης Κλιματισμού, του Υποσταθμού Μέσης Τάσης και των Πεδίων Χαμηλής, των Συστημάτων Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης, των Ηλεκτρικών Πινάκων, του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS), των Συστημάτων Ασθενών Ρευμάτων και όλων των Υδραυλικών και Αποχετευτικών Δικτύων. Επιτελούνται εργασίες Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών. Η κάλυψη των απαιτήσεων υποστήριξης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου καλύπτεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Προσωπικό της Εταιρείας μας.

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Υπηρεσίες Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης σε όλα τα Συστήματα Κλιματισμού του Δημαρχείου και των περιφερειακών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου. Υδρόψυκτα και Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, FCUs, Μονάδες Διαιρούμενου Τύπου, VRV και Συστήματα Multi. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες εντάσσονται τα συστήματα Αυτοματισμού και τα δίκτυα διανομής. Οι εγκαταστάσεις καλύπτονται σε 24ωρη βάση από ειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό της Εταιρείας.

Συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Κτιρίου της Ε.Ε.Ε.Π.

Συντήρηση των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κτιρίου της ΕΕΕΠ. Κλιματισμός (Συστήματα VRV, Σύστημα προκλιματισμού με Αντλία Θερμότητας και Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα, Close Control Units για το Κέντρο Μηχανογράφησης του Κτιρίου), Σύστημα Πυρανίχνευσης, Συστήματα Κατάσβεσης και Πυροσβεστικό Συγκρότημα, CCTV, Υποσταθμός Μέσης – Χαμηλής Τάσης με ΜΣ Ξηρού Τύπου, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, Εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Αντλήτικά Συστήματα και Ανελκυστήρες. Παρέχεται 24ωρη κάλυψη.