ΕΦΚΑ Τρικάλων – Εγκατάσταση νέου Ψυκτικού Συγκροτήματος

Ολοκληρώθηκε η Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 470 KW στο κτίριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13 στα Τρίκαλα.

Αποξηλώθηκε το παλιό ψυκτικό συγκρότημα, κατασκευάστηκε νέα μεταλλική βάση, εγκαταστάθηκε νέο παροχικό καλώδιο από τα ΓΠΧΤ και νέος Ηλεκτρικός Πίνακας.

Παράδοση σε λειτουργία του Κολυμβητηρίου Μαραθώνα

Δέκα χρόνια σαν αιώνας για το κολυμβητήριο στο Δήμο Μαραθώνα | in.gr Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα (artemidaspatanews.gr) Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής – Go Βήμα (gobhma.gr)  

Σε λειτουργία τα συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μαραθώνα

Υπογραφή Σύμβασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Μαραθώνα με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας που θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης Ψύξης και Θέρμανσης (ανεξάρτητα των φορτίων της εγκατάστασης) και τη δυνατότητα πλήρους Ανάκτησης Θερμότητας κατά την λειτουργία της Ψύξης.

Μετατροπή και αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υπογραφή Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου προϋπολογισμού 2.218.503€. Το έργο αφορά στην μετατροπή και αναβάθμιση του Κτιρίου των Ολυμπαικών Εγκαταστάσεων της Άρσης Βαρών γαι την ένταξή τους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.